logo website nieuw Marjolijn

Talentanalyse (TMA)

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt gebruiken wij de Talent Motivatie Analyse (TMA) bij persoonlijke coaching en loopbaanadvies.

Je krijgt hiermee een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van jouw specifieke drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden. Zodat je beter weet wat jou energie oplevert of juist kost.

De TMA (Talent Motivatie Analyse) is een psychologisch en psychometrisch systeem dat uitgaat van een persoonlijke blauwdruk om het (toekomstige) functionele gedrag van mensen te kunnen inschatten binnen de context van een uit te voeren functie en is gebaseerd op de behoeftetheorie van Henry Murray (1938).

Tijdens deze analyse worden 44 talenten, 48 competenties en maximaal zes cognitieve factoren gemeten. De TMA brengt ontwikkelmogelijkheden aan het licht en maakt inzichtelijk in welk soort werk je het meest tot je recht komt, waar je energie van krijgt en legt tevens de relatie tussen talenten en competenties.

De werkwijze

  1. Je vult via internet een vragenlijst in, gewoon thuis of op je werk. Deze bestaat uit 312 meerkeuze vragen en neemt ongeveer een uur in beslag.
  2. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

  3. De hieruit voorvloeiende analyse wordt vervolgens met je besproken in een persoonlijk ontwikkelgesprek van ongeveer 1,5 uur.

  4. Afsluitend ontvang je een genuanceerde kandidaatrapportage welke positief talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd - er is geen goed of slecht maar slechts een objectief beeld van de drijfveren en talenten. 

Aanvullende mogelijkheden
Wil je een nog vollediger beeld van waar je ontwikkelingskansen liggen dan kun je de TMA analyse aanvullen met een 360 graden feedback. Dit behelst een observatie van 3 -5 mensen die je kent en aan wie een aantal vragen worden voorgelegd die gaan over hoe ze jou in werksituaties ervaren. Je krijgt hiermee niet alleen een beeld van je aanleg voor diverse competenties, maar ook in het daadwerkelijke competentieniveau.

Ook is het mogelijk nog een aanvullende online capaciteitenanalyse te doen. Deze geeft een goed beeld van je intellectuele niveau. De resultaten van de capaciteiten analyse worden afgezet tegen normgroepen op middelbaar en hoger niveau.

Kosten
De kosten voor een TMA, inclusief gesprek en uitgebreide schriftelijke rapportage, bedragen voor €495, voor bedrijven is dat excl. btw.

Voor de 360 graden feedback en de capaciteitenanalyse betaal je elk aanvullend €100, voor bedrijven is dat excl. btw.

Het resultaat
Het traject geeft een uitgebreide en objectieve analyse over je talenten en competenties, en hoe deze tot hun recht komen in je huidige werksituatie of de situatie waar je graag naar toe zou willen.

Tevens krijg je advies over welke stappen je kunt nemen om je persoonlijke groei te bevorderen.

Wij zetten de TMA Methode veelal in als een eerste stap voorafgaand aan een training, zodat je je vertrekpunt helder hebt en nog meer uit de training haalt.

Waarom TMA
In de afgelopen jaren hebben we veel ervaringen opgedaan met diverse gangbare instrumenten ter ondersteuning van loopbaanbegeleiding en persoonlijke groei. Onze manier om dat te doen was om zelf een profiel te laten afnemen door een gecertificeerde partij. Zo deden we positieve ervaringen op met SIMA, MBTI, Insights Discovery (een model dat sprekend lijkt op DISC), MindSonar, Reiss Motivation Profile (RMP) en TMA.

Op basis van onze ervaringen hebben we gekozen voor MBTI en TMA voor ondersteuning van persoonlijke groei en loopbaanbegeleiding. Doorslaggevend bij TMA was het feit dat er een consistentie-meting in zit, die aangeeft hoe betrouwbaar de uitslag is. Wanneer iemand bijvoorbeeld richting een burn-out zit, of anderszins minder goed in zijn vel zit, dan zullen de resultaten van een instrument altijd minder waardevol zijn, hetgeen hiermee goed wordt ondervangen.