logo website nieuw Marjolijn

NLP & Lean voor trainers

Wij zijn ervan overtuigd dat een integere toepassing van NLP en Lean binnen het bedrijfsleven ten goede komt aan iedere betrokkene. Daarom willen wij onze kennis en ervaring op het gebied van NLP, Lean, trainingen ontwikkelen en trainingen geven, graag delen met anderen, zoals NLP-trainers en Lean consultants.

Voor zowel Lean als NLP geldt dat de methodiek pas echt tot zijn recht komt wanneer de overtuigingen van waaruit wordt gehandeld op orde zijn. Natuurlijk kun je klakkeloos en zeer effectief de technieken van beide toepassen, maar van duurzame verandering zal geen sprake zijn. 

 

LEAN VOOR NLP-TRAINERS

NLP-trainers die hun zakelijke klanten van dienst willen zijn met de belofte van Lean willen wij graag ondersteunen dit op een gedegen wijze vorm te geven. Wij leren hen wat de grote overeenkomsten zijn tussen Lean en NLP, en wat de essentiële verschillen zijn. De belangrijkste modellen komen aan bod, samen met een aantal metaforen om deze in een cursus op te nemen. Tenslotte worden enkele games behandeld, welke daarna door de trainer zelf kunnen worden ingezet in zijn of haar training. Daarna kan de trainer zelf aan de hand van een literatuurlijst zich diepgravend verder uiteen zetten met de rijkdom van de Lean-methodiek.

 

NLP VOOR LEAN-SPECIALISTEN

Een van de overwegingen bij een Lean transformatie is of het veranderwerk door eigen mensen of door externe consultants wordt uitgevoerd. Voor het creëren van een lerende organisatie is het van groot belang dat de eigen mensen zich bekwamen in de belangrijkste Lean technieken. In de praktijk is het vaak makkelijker een consultant in te huren die het verbetertraject in een paar middagen uitvoert. Idealiter is het een combinatie van beide, waarin de consultant niet alleen de klus goed wil klaren maar ook de mensen opleidt het de volgende keer zelf te doen. De ware Lean consultant wil zichzelf overbodig maken en voor die mensen stellen wij graag onze trainingsmethodieken en kennis van het ontwikkelen van trainingen beschikbaar. 

Een groot voordeel voor de ervaren Lean consultant is de enorme voorraad bruikbare praktijkervaringen die als metaforen in een training gebruikt kunnen worden. Op basis daarvan kan relatief snel een trainings-format worden ontwikkeld, waarin direct een aantal krachtige trainersvaardigheden verankerd zullen worden.

 

Een dergelijke samenwerking tussen trainers (in spe) is niet altijd eenvoudig en meestal maatwerk. We nodigen geïnteresseerden hierbij van harte uit contact op te nemen en de mogelijkheden op dit vlak samen met ons te onderzoeken.